help needed with a error

Discussion in 'Plugin Development' started by Beno65Dev, Sep 1, 2014.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Offline

  Beno65Dev

  ik heb een probleem met een plugin ik wil wat maken voor een rollplay server maar er zit een error in en ik weet niet hoe ik dat kan fixen, dit is de console:

  Code:
  [14:12:10 ERROR]: Could not pass event ProjectileHitEvent to scandineahoe v1.0
  org.bukkit.event.EventException
      at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.ja
  va:294) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.jav
  a:62) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.j
  ava:501) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.j
  ava:486) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.event.CraftEventFactory.callProjectile
  HitEvent(CraftEventFactory.java:609) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g8
  5f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityArrow.h(EntityArrow.java:212) [cra
  ftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.entityJoinedWorld(World.java:1348)
  [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.playerJoinedWorld(World.java:1329)
  [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.tickEntities(World.java:1217) [cra
  ftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.WorldServer.tickEntities(WorldServer.jav
  a:480) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:6
  37) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:2
  50) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:5
  45) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java
  :457) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:6
  17) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
  Caused by: java.lang.ClassCastException: org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.entity.C
  raftArrow cannot be cast to org.bukkit.entity.Snowball
      at me.beno65dev.scandinea.Main.onHit(Main.java:54) ~[?:?]
      at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:1.7.0
  _67]
      at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.7.0
  _67]
      at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1
  .7.0_67]
      at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.7.0_67]
      at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.ja
  va:292) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      ... 14 more
  >rl
  [14:16:40 INFO]: [scandineahoe] Disabling scandineahoe v1.0
  [14:16:40 INFO]: [scandineahoe] Loading scandineahoe v1.0
  [14:16:40 INFO]: [scandineahoe] Enabling scandineahoe v1.0
  [14:16:40 INFO]: Server permissions file permissions.yml is empty, ignoring it
  [14:16:40 INFO]: CONSOLE: Reload complete.
  [14:16:42 ERROR]: Could not pass event ProjectileHitEvent to scandineahoe v1.0
  org.bukkit.event.EventException
      at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.ja
  va:294) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at org.bukkit.plugin.RegisteredListener.callEvent(RegisteredListener.jav
  a:62) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.fireEvent(SimplePluginManager.j
  ava:501) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at org.bukkit.plugin.SimplePluginManager.callEvent(SimplePluginManager.j
  ava:486) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.event.CraftEventFactory.callProjectile
  HitEvent(CraftEventFactory.java:609) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g8
  5f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.EntityArrow.h(EntityArrow.java:212) [cra
  ftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.entityJoinedWorld(World.java:1348)
  [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.playerJoinedWorld(World.java:1329)
  [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.World.tickEntities(World.java:1217) [cra
  ftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.WorldServer.tickEntities(WorldServer.jav
  a:480) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.u(MinecraftServer.java:6
  37) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.DedicatedServer.u(DedicatedServer.java:2
  50) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.t(MinecraftServer.java:5
  45) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java
  :457) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      at net.minecraft.server.v1_7_R1.ThreadServerApplication.run(SourceFile:6
  17) [craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
  Caused by: java.lang.ClassCastException: org.bukkit.craftbukkit.v1_7_R1.entity.C
  raftArrow cannot be cast to org.bukkit.entity.Snowball
      at me.beno65dev.scandinea.Main.onHit(Main.java:54) ~[?:?]
      at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[?:1.7.0
  _67]
      at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1.7.0
  _67]
      at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) ~[?:1
  .7.0_67]
      at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) ~[?:1.7.0_67]
      at org.bukkit.plugin.java.JavaPluginLoader$1.execute(JavaPluginLoader.ja
  va:292) ~[craftbukkit.jar:git-Bukkit-1.7.2-R0.3-2-g85f5776-b3024jnks]
      ... 14 more
  and this is the event where the error is:
  Code:java
  1. @SuppressWarnings("deprecation")
  2. @EventHandler
  3. public void onHit(ProjectileHitEvent e){
  4. Projectile p = e.getEntity();
  5. Snowball s = (Snowball) e.getEntity();
  6. if ((p instanceof Snowball)) return;
  7. if (e.getEntity().getShooter() instanceof Player){
  8. for (Entity en : s.getNearbyEntities(3, 3, 3)){
  9. if (en instanceof Player) {
  10. Player pl = (Player) en;
  11. if (!(pl == e.getEntity().getShooter())) pl.addPotionEffect(new PotionEffect(PotionEffectType.SLOW, 100, 5));
  12. }
  13. }
  14. }
  15. }


  i hope you can help me
   
 2. Offline

  mine-care

  Snowball s = (Snowball) e.getEntity(); //ERROR
  once more, Check before casting!!!
  if(p instanceof Snowball){
  Snowball s = (Snowball) e.getEntity();
  }
   
  hintss likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page